Oferta

MATERIAŁY :

- Gruz
- Tłuczeń
- Ziemia
- Piasek (0-1, 0-2, 0-4, do murowania, do piaskownicy)
- Kamień 8-16
- Kamień polny

* Transport materiałów od 1 do 27 ton

USŁUGI :

- Wynajem Caterpilera 6DM (spychacz 4m szer.)
- Wynajem Koparki Gąsienicowej VOLVO 210
- Wynajem Koparki kołowej SCHAEFF
- Wynajem koparki kołowej VOLVO 160
- Wynajem koparko-ładowarki
- Wynajem Zagęszczarki

- Przyjmowanie odpadów (gruz, ziemia, glina itp.)
- Rozbiórki i burzenie obiektów
- Usługa Big Bag